En Kontakt, världen
Greencarrier Sweden AB, ett svensktägt bolag som ingår i Björk Eklund Group, agentur för det världsomspännande rederiet Evergreen. Det var när kunderna alltmer började efterfråga hjälp utöver enbart sjöfrakt som tanken föddes på en avknoppning. Detta var 1993 och för sju år sedan, 2002, startade Ann Leffler, Kent Bäcklund och Eivor Larsson upp Luleåkontoret.
- Vi började från grunden och har gått från tre till fem anställda, säger Ann, som är platschef för Greencarriers kontor i Luleå. Kent är marknadschef på samma kontor och de båda har arbetat ihop på andra företag i branschen innan de startade upp kontoret. I hela Sverige finns nio kontor, med huvudkontoret i Göteborg, dessutom kontor i nio länder runt om i världen. Affärsidén kan sammanfattas i att Greencarrier löser kundens fraktbehov via en kontakt, oavsett om det gäller transport till andra sidan jorden eller inom Sverige.
- Man kan likna oss vid en resebyrå för transporter, genom kort ledtid och snabba beslut och vår breda kompetens ordnar vi frakten för kunden på ett effektiv sätt, säger Ann.

Vi på Greencarrier har en stor fördel i att vi inte är låsta i fasta system eller fyrkantiga rutiner. Vi finns som alternativ för små och mellanstora företag som inte passar in i modellen hos de stora världsomspännande transport- och logistiknätverken. Eller för alla dem som kräver specialkompetens eller inte vill och inte har tid att ha 5-6 kontaktytor själva.
.
Stor vikt läggs vid att ge kunden besked när de ringer för att be om hjälp inför sina transporter, oavsett om det handlar om att exportera eller importera varor. Det kan handla om speciella tillstånd för frakt, certifikat, licenser eller andra nödvändiga dokument som krävs vid export/import
- För oss gäller att ge besked via ett enda samtal, en kontakt, antingen har vi själva svaren eller så lotsar vi kunden vidare till den myndighet eller aktör som frågan berör, förklarar Ann.
Beroende på vilken typ av frakt det gäller har Greencarrier avtal med speditionsföretag inom flyg-, sjö- eller vägtransporter. Man är också miljöcertifierad genom ISO 14001 vilket påverkar valen.


Lågkonjunkturen har inte gått obemärkt förbi, även om Greencarrier klarat sig bra genom att inte ha så stor del kunder inom de branscher som drabbats hårdast. Man passar också på att kompetensutveckla och implementera nya datasystem.
- Vi ser till att stå ännu starkare rustade inför nästa högkonjunktur, avslutar Ann.


Greencarrier Sweden AB

Bransch:
Transport

Telefon: 0920-24 77 50
Fax: 0920-24 77 59


Email:
ann.leffler@greencarrier.se

Hemsida:
www.greencarrier.se

Adress:
Greencarrier Sweden AB
Handelsvägen 11
97345 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN